REGULAMIN USŁUG – FIT MALINA

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1

Właścicielem serwisu Fit Malina (www.fitmalina.eu) jest firma Health Fit Body Adam Adamski NIP 7561428905, REGON 020625084

Art. 2

Klientem Fit Malina może zostać każda osoba. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Fit Malina.

W zależności od wybranego rodzaju diety jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw dao spakowany jest w firmową papierową torbę opatrzoną nazwiskiem Klienta.

Art. 4

Większość posiłków pakowana jest w hermetycznie zamykane pojemniki DUNI umożliwiające obróbkę termiczną. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

§2 Zamawianie usług w serwisie Fit Malina

Art.1

Osoba składająca zamówienie w serwisie Fit Malina potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w serwisie Fit Malina jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2

Zamówienia cateringu dietetycznego Fit Malina należy dokonać on-line na stronie serwisu, mailowo lub telefonicznie (tylko potwierdzony sms). Składanie zamówień on line trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie możemy złożyć na trzy sposoby: poprzez zakładkę ‘JAK ZAMÓWIĆ’ (odpowiednią dla danego regionu) dostępną na stronie www.fitmalina.eu, wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: info@fitmalina.eu (region Poznań i okolice) oborniki@fitmalina.eu (region Oborniki, Szamotuły, Chodzież) lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 511-501-888 (region Poznań i okolice). Telefoniczna obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest tylko poprzez e-mail.

Art. 3

Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. W przypadku składania zamówienia on-line diety z aktualnej oferty serwisu Fit Malina, wszelkie niezbędne informacje należy podać podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na naszej stronie www.fitmalina.eu lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. Zamówienie diet indywidualnych odbywa się podczas konsultacji prowadzonych z klientem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny konsultacji lub podając odpowiednie ilości makroskładników lub produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail, podczas której z Klientem zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowy, na podstawie którego zostanie przygotowany indywidualny plan dietetyczny. Informację niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, rodzaj diety, przedział czasowy korzystania z diety, datę pierwszej dostawy, dodatkowe wskazówki (alergie, zmiany w dostawach, ewentualne wykluczenia pokarmowe do 3 składników).

Art. 4

Po dokonaniu zamówienia serwis Fit Malina potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu podanego przez Klienta.

Art. 5

Serwis Fit Malina realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta jednakże nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 6

Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii, nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających niekorzystnie na trawienie bądź powodujących zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących. Można tego dokonać w formularzu zamówienia on-line (uwagi) lub telefonicznie (sms).

Art. 7

W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 6 serwis Fit Malina nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

Art. 8

Właściciel serwisu Fit Malina nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług serwisu Fit Malina.

§3 Płatności

Art. 1

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia wykonania przelewu.

Art. 2

Klient dokonuje zamówienia zestawu posiłków poprzez zakładkę „JAK ZAMÓWIĆ” na stronie internetowej serwisu, gdzie wybiera rodzaj diety, ilość posiłków, długość zamówienia. Następnie dokonuje płatności na kwotę: cena diety x ilość dni zamówienia z cennika dostępnego na stronie www.fitmalina.eu na wskazany rachunek bankowy. Lub gotówkowo u kuriera pierwszego dnia zamówienia – na cały okres zamówienia diety. Rachunek bankowy dostępny w formularzu zamówienia na naszej stronie www.fitmalina.eu.

Art. 3

Klient płaci z góry za cały okres usługi Fit Malina, jeszcze przed realizacją zamówienia. Wpłaty można dokonać pierwszego dnia realizacji zamówienia u kuriera Fit Maliny- za cały okres trwania zamówienia lub na rachunek bankowy wysyłając na e-mail firmy potwierdzenie wykonania przelewu. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:
ING Bank Śląski – 87 1050 1520 1000 0097 2336 4718
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wpisać wybrany rodzaj diety, imię i nazwisko zamawiającego oraz okres zamówienia. Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy odpowiedni dla danego regionu:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – info@fitmalina.eu

§4 Dostawa

Art. 1

Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Fit Malina na region Poznań i okolice odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem w zakresie 3.30 – 6.30. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę. Dostawa na region Oborniki, Szamotuły, Chodzież odbywa się 4 x w tygodniu w dni poprzedzające zamówienie wg schematu:
Dostawa w niedzielę wieczorem – na poniedziałek (podwójna paczka)
Dostawa w poniedziałek wieczorem – na wtorek i środę (podwójna paczka)
Dostawa w środę wieczorem – na czwartek i piątek (podwójna paczka)
Dostawa w piątek wieczorem – na sobotę i niedzielę (podwójna paczka)

Art. 2

Szczegóły dostaw zestawów posiłków mogą być ustalone indywidualnie z Klientem.

Art. 3

Serwis Fit Malina zapewnia bezpłatną dostawę na terenie miasta Poznań i okolice. Opłata za dostawę poza ten teren jest dodatkowo płatna wg informacji przy zamówieniu.

Art. 4

Serwis Fit Malina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 5

Serwis Fit Malina w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, serwis Fit Malina zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

§5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy , dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie serwisu Fit Malina do godz. 17:00 na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.17:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 8:00 – 18:00 w formie telefonu na numer 511-501-888, bądź drogą elektroniczną.

Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – oborniki@fitmalina.eu
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez serwis Fit Malina wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub sms na nr telefonu klienta

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

Art. 6

Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować serwis Fit Malina o chęci zawieszenia usługi drogą telefoniczną lub mailową pod adresem:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – oborniki@fitmalina.eu
do godziny 17.00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany. Należy podać konkretną datę, w której usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

Art. 7

Informujemy, że po rozpoczęciu realizacji dostaw do klienta, nie ma możliwości z rezygnacji z usługi. Istnieje możliwość przekazania pakietu zamówienia na inną wskazaną przez klienta osobę lub zmiany diety na inną.

§6 Reklamacje

Art. 1

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – oborniki@fitmalina.eu
Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w ciągu 24 h.

Art. 2

W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu dokumentując zdjęciem posiłku.

Art. 3

Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

§7 Polityka prywatności

Art. 1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych serwisu Fit Malina. Administratorem danych jest serwis Fit Malina. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą serwisu Fit Malina. Wykorzystując tą samą drogą Klient może usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

Art. 2

W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

BMI

Kalkulator BMIBMR

Kalkulator BMR