REGULAMIN USŁUG – FIT MALINA

  • 1 Postanowienia ogólne

Art. 1

Właścicielem serwisu Fit Malina (www.fitmalina.eu) jest firma Health Fit Body Adam Adamski NIP 7561428905, REGON 020625084 z siedzibą w Poznaniu ul Królowej Jadwigi 51

Art. 2

Klientem Fit Malina może zostać każda osoba. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Fit Malina.

W zależności od wybranego rodzaju diety jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw spakowany jest w firmową papierową torbę opatrzoną nazwiskiem Klienta.

Art. 4

Większość posiłków pakowana jest w hermetycznie zamykane pojemniki DUNI umożliwiające obróbkę termiczną. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

  • 2 Zamawianie usług w serwisie Fit Malina

Art.1

Osoba składająca zamówienie w serwisie Fit Malina potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w serwisie Fit Malina jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2

Zamówienia cateringu dietetycznego Fit Malina należy dokonać on-line na stronie serwisu, mailowo lub telefonicznie (tylko potwierdzony sms). Składanie zamówień on line trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie możemy złożyć na trzy sposoby: poprzez zakładkę ‘JAK ZAMÓWIĆ’ (odpowiednią dla danego regionu) dostępną na stronie www.fitmalina.eu, wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: info@fitmalina.eu (region Poznań i okolice) lub (region Oborniki, Szamotuły, Chodzież) lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 511-501-888 (region Poznań i okolice). Telefoniczna obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest tylko poprzez e-mail.

Art. 3

Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. W przypadku składania zamówienia on-line diety z aktualnej oferty serwisu Fit Malina, wszelkie niezbędne informacje należy podać podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na naszej stronie www.fitmalina.eu lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. Zamówienie diet indywidualnych odbywa się podczas konsultacji prowadzonych z klientem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny konsultacji lub podając odpowiednie ilości makroskładników lub produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail, podczas której z Klientem zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowy, na podstawie którego zostanie przygotowany indywidualny plan dietetyczny. Informację niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, rodzaj diety, przedział czasowy korzystania z diety, datę pierwszej dostawy, dodatkowe wskazówki (alergie, zmiany w dostawach, ewentualne wykluczenia pokarmowe do 3 składników). Wykluczenia więcej niż 3 składników może wiązać się z dodatkowym kosztem lub wyceną indywidualną zamówionego zestawu.

Art. 4

Po dokonaniu zamówienia serwis Fit Malina potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu podanego przez Klienta. Klient po dokonaniu zamówienia przelewem bankowym na konto firmowe, zobowiązany jest do uregulowania płatności wg złożonego zakupu najpóźniej na przeddzień otrzymania pierwszego zamówionego zestawu.

Art. 5

Serwis Fit Malina realizuje zamówienie w miejscu i dniu/dniach określonym przez Klienta

Art. 6

Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii, nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających niekorzystnie na trawienie bądź powodujących zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących. Można tego dokonać w formularzu zamówienia on-line (uwagi) lub telefonicznie (sms).

Art. 7

W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 6 serwis Fit Malina nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

Art. 8

Właściciel serwisu Fit Malina nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług serwisu Fit Malina.

  • 3 Płatności

Art. 1

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia wykonania przelewu.

Art. 2

Klient dokonuje zamówienia zestawu posiłków poprzez zakładkę „JAK ZAMÓWIĆ” na stronie internetowej serwisu, gdzie wybiera rodzaj diety, ilość posiłków, długość zamówienia. Następnie dokonuje płatności na kwotę: cena diety x ilość dni zamówienia z cennika dostępnego na stronie www.fitmalina.eu na wskazany rachunek bankowy. Lub poprzez platformę płatności elektronicznych. Rachunek bankowy dostępny w formularzu zamówienia na naszej stronie www.fitmalina.eu.

Art. 3

Klient płaci z góry za cały okres usługi Fit Malina, jeszcze przed realizacją zamówienia. Wpłaty można dokonać pierwszego dnia realizacji zamówienia u kuriera Fit Maliny- za cały okres trwania zamówienia lub na rachunek bankowy wysyłając na e-mail firmy potwierdzenie wykonania przelewu. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:
ING Bank Śląski – 87 1050 1520 1000 0097 2336 4718
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wpisać wybrany rodzaj diety, imię i nazwisko zamawiającego oraz okres zamówienia. Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy odpowiedni dla danego regionu:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – info@fitmalina.eu

  • 4 Dostawa

Art. 1

Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Fit Malina na region Poznań i okolice odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem w zakresie 3.30 – 6.30. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę. Dostawa na region Oborniki, Szamotuły, Chodzież odbywa się 4 x w tygodniu w dni poprzedzające zamówienie wg schematu:
Dostawa w niedzielę wieczorem – na poniedziałek (podwójna paczka)
Dostawa w poniedziałek wieczorem – na wtorek i środę (podwójna paczka)
Dostawa w środę wieczorem – na czwartek i piątek (podwójna paczka)
Dostawa w piątek wieczorem – na sobotę i niedzielę (podwójna paczka)

Art. 2

Szczegóły dostaw zestawów posiłków mogą być ustalone indywidualnie z Klientem.

Art. 3

Serwis Fit Malina zapewnia bezpłatną dostawę na terenie miasta Poznań i okolice. Opłata za dostawę poza ten teren jest dodatkowo płatna wg informacji przy zamówieniu.

Art. 4

Serwis Fit Malina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 5

Serwis Fit Malina w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, serwis Fit Malina zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

  • 5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy , dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie serwisu Fit Malina do godz. 17:00 na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.17:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 8:00 – 18:00 w formie telefonu na numer 511-501-888, bądź drogą elektroniczną.

Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – info@fitmalina.eu
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez serwis Fit Malina wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub sms na nr telefonu klienta

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

Art. 6

Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować serwis Fit Malina o chęci zawieszenia usługi drogą telefoniczną lub mailową pod adresem:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – info@fitmalina.eu
do godziny 17.00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany. Należy podać konkretną datę, w której usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

Art. 7

Informujemy, że po rozpoczęciu realizacji dostaw do klienta, nie ma możliwości z rezygnacji z usługi. Istnieje możliwość przekazania pakietu zamówienia na inną wskazaną przez klienta osobę lub zmiany diety na inną.

  • 6 Reklamacje

Art. 1

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres:
Region Poznań – info@fitmalina.eu
Region Oborniki, Szamotuły, Chodzież – info@fitmalina.eu
Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w ciągu 24 h.

Art. 2

W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu dokumentując zdjęciem posiłku.

Art. 3

Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

  • 7 Polityka prywatności

Art. 1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych serwisu Fit Malina. Administratorem danych jest serwis Fit Malina. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą serwisu Fit Malina. Wykorzystując tą samą drogą Klient może usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

Art. 2

W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

BMI

Kalkulator BMIBMR

Kalkulator BMR